Monthly Archive: December 2013

Gaia liftoff (ESA) 0

Gaia lähti kartoittamaan Linnunrataa

Tavoitteena on saada lisätietoa kotigalaksimme alkuperästä ja kehityksestä. Suomalaista teknologiaa on jälleen mukana. Euroopan avaruusjärjestö ESAn Gaia-avaruuskaukoputki laukaistiin onnistuneesti avaruuteen 19.12.2013 Ranskan Guayanasta. Se laatii toistaiseksi tarkimman kartan Linnunradasta mittaamalla noin miljardin tähden tarkan...

Finland, MERIS August 2002 (ESA) 0

HS: Avaruustoiminta voisi olla Suomen uusi huippuala

Ava­ruus­toi­min­ta tar­joaa mah­dol­li­suu­den ra­jat­to­maan kas­vuun. Olem­me­ko sii­nä mu­ka­na riit­tä­vän pon­te­vas­ti? Neu­vos­to­liit­to lä­het­ti Sput­ni­kin­sa tai­vaal­le vuon­na 1957, Ruot­si sa­tel­liit­tin­sa vuon­na 1986 ja Nor­ja vuon­na 2010. Vi­ros­ta tu­li tä­nä syk­sy­nä 43. sa­tel­liit­ti­maa. Alan stra­te­gi­sis­ta lin­jauk­sis­ta vas­taa...