Monthly Archive: March 2014

Europe captured by MSG-1 (ESA) 0

Neosat vahvistaa Euroopan satelliittiosaamista

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ARTES 14 -tietoliikenneohjelmassa käynnistyy uuden tietoliikennesatelliitin kehittäminen. Suomi osallistuu ARTES-ohjelmaan. Satelliittien kehitysalustan, Neosatin, uskotaan kattavan jopa puolet vuosien 2018-2030 tietoliikennesatelliittien tilauksista. Niiden arvon on lähes 30 miljardia euroa. ESA tilasi kaksi...

Finland, MERIS August 2002 (ESA) 0

Liiketoimintaa yläilmoista

Suomalainen teknologia on ollut merkittävässä roolissa monissa satelliiteissa, mutta niiden tuottamaa dataa voisi hyödyntää paljon enemmän bisneksessä. Euroopan komissio on päättänyt vapauttaa EU:n Kopernikus-ohjelmassa keräämä data yritysten hyödynnettäväksi uuden liiketoiminnan luomiseksi. Ensimmäiset Kopernikus-satelliitit on...