Space Finland uusiutui / Space Finland updated

Space Finland nostaa esiin tärkeimmät avaruuteen liittyvät ajankohtaiset asiat, kuten liiketoiminnan ja tutkimuksen sekä antaa kokonaiskuvan Suomen aktiivisesta avaruustoiminnasta. Entistä näkyvämmin. Yleisilmeen uudistus toteutettiin kesän ja alkusyksyn 2017 aikana.

Sivustolla esitellään esimerkiksi avaruusteknologian tärkeyttä arkielämässä, Suomen avaruustoiminnan historiaa ja alan lukuja, Euroopan avaruusjärjestö ESA:aan kuulumisen hyötyjä sekä parhaita yrityksiä ja maailman huipputasoa olevaa tutkimustamme.

“Space Finland tuo ajankohtaisesti esille yrittäjyyttä ja talouskasvua vauhdittavia toimenpiteitä ja tapahtumia New Space -teemassa. Esimerkkeinä näistä Suomeen perustettava ESA:n yrityskiihdyttämö ja arktisen toimintaympäristön kehittäminen avaruusinfrastruktuurin käyttöönoton avulla”, kertoo avaruusasioista Tekesissä vastaava johtaja Kimmo Kanto.

Space Finlandin ylläpidosta ja kehityksestä vastaa Tekes.

Parannusehdotuksia? Kehitystoiveita? Ruusuja, risuja?

Anna meille palautetta täältä


Introducing Finland’s activities in space – Space Finland updated

The new and improved Space Finland website promotes and highlights Finland’s space industry knowhow, achievements, companies and research even better than before.

The purpose of the update was to underline the most significant and current news and events concerning space. The improved site places emphasis on the active role of the industry in Finland, promotes Finland’s space knowhow abroad and offers a holistic view of all things related to space in Finland.

Space Finland shows the importance of space technology in everyday life and sheds light on the history of Finland’s space activity. It also presents useful figures from the industry and explains the benefits of belonging to the European Space Agency (ESA). Another purpose of the renewed site is to feature inspiring business cases and to highlight world-class research.

The new Space Finland website actively informs about New Space themed events and activities that drive entrepreneurship and boost the economy. Some examples worth mentioning are the soon to be founded ESA business accelerator in Finland as well as the development of the arctic area with the help of space infrastructure.

Space Finland is operated and updated by Tekes, the Finnish Funding Agency for Innovation.

Feel free to give us feedback on the new site