Arktisuus ja avaruustoiminnan uudet mahdollisuudet esillä kesäkurssilla

Euroopan avaruusjärjestö ESA:n yhteydessä toimiva European Centre for Space Law (ECSL) järjestämällä avaruusoikeuden ja -politiikan kesäkurssilla teemana on arktisuus ja avaruustoiminnan uudet mahdollisuudet. Teemaa lähestytään kansainvälisen avaruusoikeuden ja kansallisen lainsäädännön, muuttuvan avaruuspolitiikan ja alan yritysten kokemusten kautta.

Kurssi järjestetään Helsingissä ja Tallinnassa 27.8-7.9.2018 yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja sen suomalaisten kumppanien sekä Tallinnan teknillisen yliopiston kanssa.

Avaruuden kestävä käyttö, avaruustekniikan kehitys, ml. piensatelliitit, satelliittikonstellaatiot ja laukaisutekniikan kehitys, avaruusmineraalien hyödyntäminen, cyber-turvallisuus ja avaruusdatan hyödyntäminen luovat alalle sekä mahdollisuuksia että haasteita.

Kurssin osallistujat ovat loppuvaiheen opiskelijoita tai nuoria ammattilaisia yli 20 eri maasta. Luennoitsijat ovat tunnettuja avaruusoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professoreita sekä kokeneita avaruusalan ammattilaisia Euroopasta ja Yhdysvalloista.

ECSL:n kesäkurssi järjestetään vuosittain jossakin Euroopan avaruusjärjestön jäsenmaassa ja nyt meneillään on 27. kurssi. Suomessa kurssi oli edellisen kerran vuonna 1997, jolloin se järjestettiin yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa Rovaniemellä.

Tutustu ECSL:ään tästä (ESA)

Lisätietoja

Lakimies Maija Lönnqvist, maija.lonnqvist (at) tem.fi