Avaruuspolitiikka

Space_weather_aurora_ESAAvaruustoiminta liittyy laaja-alaisesti suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreihin julkisesta hallinnosta yritystoimintaan. Kansainvälinen avaruustoiminta elää muutosvaihetta nyt, kun painopiste siirtyy tieteellisestä tutkimuksesta uusiin sovellusiin, kuten satelliittien hyödyntämiseen yhteiskunnan palveluissa ja kaupallisissa sovelluksissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen avaruuspolitiikasta ja sen yhteydessä toimii neuvoa-antavana elimenä avaruusasiain neuvottelukunta (ANK), joka kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Neuvottelukunta on laatinut kansallisen strategian, jossa esitetään suomalaisen avaruustoiminnan visio, tavoitteet ja kehittämisstrategia.

Suomalaisten osallistumista Euroopan avaruusjärjestön ESAn tutkimus- ja tiedeohjelmissa koordinoi Tekes.

Suomen avaruustoiminnan strategia

Avaruusstrategia 2013-2020, Työ- ja elinkeinoministeriö
Avaruusstrategia 2013-2020, TEM

Suomen avaruusstrategian tavoitteena on saada avaruusteknologian sovellukset entistä monipuolisemmin käyttöön yhteiskunnassa. Se tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja kehittää globaalia liiketoimintaansa. Suomella on mahdollisuus nousta edelläkävijäksi avaruustoiminnan tarkasti valituilla alueilla. Suomalaisilla on osaamista erityisesti kaukokartoituksessa, satelliittipaikannuksessa ja teknologian kehityksessä. Strategian tavoitteisiin päästään muun muassa lisäämällä avaruustoiminnan rahoitusta ja tutkimusta, jatkamalla teknologian kehitystä, vaikuttamalla eurooppalaiseen poliittiseen päätöksentekoon ja osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin ohjelmiin.

Suomen avaruustoiminnan kansallinen strategia vuosille 2013-2020 (pdf)

Lue myös: Suomelle avaruustoiminnan strategia 2013-2020

Image: The Northern Lights near Sodankylä during ESA’s space weather conference. (ESA)

Leave a Comment