Euroopan avaruusjärjestö ESA

ATV Georges Lemaitre ready for launchEuroopan avaruusjärjestö ESA, www.esa.int, osallistuu avaruussovellusten kehittämiseen ja toteuttaa mittavia avaruusprojekteja, joiden toteuttamiseen yksittäisellä Euroopan valtiolla ei ole mahdollisuuksia. Järjestö rahoittaa tutkimus- ja kehitystyötä, jonka tuloksia hyödynnetään satelliiteissa ja niitä tukevissa maajärjestelmissä, muissa avaruuslaitteissa ja satelliittiaineistoa sekä palveluja hyödyntävissä sovelluksissa.

ESAn rahoittamissa teknologiaprojekteissa kehitetään esimerkiksi elektroniikkajärjestelmiä ja -komponentteja, ohjelmistoja, materiaaleja ja tietoliikennejärjestelmiä.

  • Suomi osallistuu seuraaviin ESAn ohjelmiin: kaukokartoitus, navigointi, tietoliikenne, teknologia (case: Turku Science Park), avaruustiede ja sovellukset.
  • ESAn teknologiansiirto-ohjelmassa suomalaiset yritykset voivat löytää uusia ideoita tuotteen parantamiseksi tai prosessin tehostamiseksi. Tai saada teknologiansa tai osaamisensa ESAn käyttöön.
  • ESAn suomenkielinen blogi löytyy Tiedetuubista. Muun muassa avaruustekniikkaan ja -tieteeseen keskittyneellä sivustolla on myös avaruutta ESAa laajemmin käsittelevä osio.
  • ESA Suomi -sivustolta löytyy tietoa Suomen avaruushistoriasta ja avaruustoiminnasta.
  • Kopernikus-kaukokartoitusohjelman (ent. GMES, Global Monitoring for Environment and Security) käyttäjäfoorumi.

Suomen osuus Euroopan avaruusjärjestön ESA:n budjetista on 20 miljoonaa euroa (0,6 prosenttia). Tästä summasta suurin osa tulee takaisin Suomeen tilauksina suomalaisilta yrityksiltä ja tutkimuslaitoksilta. Suomalaiset ovat olleet mukana suunnittelemassa ja valmistamassa noin 20 eurooppalaista satelliittia.

Image: Ariane 5 flight VA219, which is set to carry ATV Georges Lemaître into orbit, on the launch pad, on 28 July 2014. ATV-5 is set to carry almost 6.6 tonnes of supplies to the International Space Station, including a record amount of dry cargo – around 2682 kg.

Leave a Comment