Category: Blogi / mielipide

slide-image-2 copy S100 satelliitti

Maija Lönnqvist: Suomi tarvitsee oman avaruuslain

Satelliittien koon pienennyttyä lähelle maitopurkkia ja laukaisuhintojen laskettua avaruusalalle pääsee uusia toimijoita, kuten opinnäytetöitä tekeviä yliopistoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsiviä yrityksiä. Avaruus tarjoaa yrityksille huikeita uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kansallisella avaruuslainsäädännöllä valtio voi edistää toimialan kehittymistä...

Finland, MERIS August 2002 (ESA) 0

HS: Avaruustoiminta voisi olla Suomen uusi huippuala

Ava­ruus­toi­min­ta tar­joaa mah­dol­li­suu­den ra­jat­to­maan kas­vuun. Olem­me­ko sii­nä mu­ka­na riit­tä­vän pon­te­vas­ti? Neu­vos­to­liit­to lä­het­ti Sput­ni­kin­sa tai­vaal­le vuon­na 1957, Ruot­si sa­tel­liit­tin­sa vuon­na 1986 ja Nor­ja vuon­na 2010. Vi­ros­ta tu­li tä­nä syk­sy­nä 43. sa­tel­liit­ti­maa. Alan stra­te­gi­sis­ta lin­jauk­sis­ta vas­taa...