Itämeren tilaa parannetaan satelliittidatan avulla

Itämeren ja sen ranta-alueiden heikon tilan parantamiseen etsitään apua myös avaruudesta. Kaikille avoin WeSeaChallenge-ideakilpailu hakee innovatiivisia ratkaisuja, joissa satelliittidataa hyödyntäen parannetaan tietoisuutta merialueen tilasta ja tuetaan toimia sen parantamiseksi.

Itämeren ympäristön parantamisen eteen työskennellään kaikissa Itämeren valtioissa. Moni asia onkin muuttunut parempaan suuntaan. Tehokkaiden toimenpiteiden taustalla on aina tieto ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Turku Science Park Oy on käynnistänyt yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Turun yliopiston kanssa WeSeaChallenge-kilpailun. Siihen odotetaan ideoita, joilla tämä tieto kulkisi tehokkaammin ympäristötekojen tueksi. Ideoissa halutaan hyödynnettävän yhtenä tietolähteenä satelliittidataa.

– Satelliittidatan käyttö kaupallisissa ja viranomaispalveluissa on yleistymässä ja tällä kilpailulla halutaan tuoda sen mahdollisuuksia paremmin tunnetuksi, kertoo asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen Turku Science Park Oy:n TechTurku-tiimistä.

Huttusen mukaan WeSeaChallengessa haetaan ratkaisuja kestävään kalankasvatukseen, kestävään kaupunkisuunnitteluun ja suojelutoimenpiteiden parempaan koordinointiin. Kilpailussa Turku Science Park Oy:n kumppaneita ovat Nordic Trout Ab, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Uudenkaupungin kaupunki, Itämerihaaste ja Sofokus Oy.

Kilpailu alkaa 1.10.2019 Kick-off -tapahtumalla ja päättyy 4.12. tilaisuuteen, jossa kilpailijat esittelevät tuloksensa. Samalla järjestäjät ja haastekumppanit tarjoavat tukea idean kehittämiseen.

– Osallistua voi yksin tai tiiminä. Lopputulos voi olla konsepti tai käyttöliittymän tekninen prototyyppi, jossa hyödynnetään yhtenä osana satelliittidataa.

Kilpailun kumppanit jakavat parhaille ideoille yhteensä 8 500 euroa palkintorahaa. Lisäksi parhaita ideoita voidaan jalostaa kilpailun jälkeen tuotteeksi yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa. Kilpailuun ilmoittautuminen on auki 6.10.2019 asti osoitteessa: www.balticsatapps.eu/weseachallenge

Lisätietoja

Asiakkuuspäällikkö Timo Huttunen
timo.huttunen (at) turkubusinessregion.com
p. 040 719 2335