Julkiset toimijat Suomen avaruustoiminnan kehityksen tukena

Vuonna 2025 Suomi on maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö, josta hyötyvät kaikki täällä toimivat yritykset.

“Haluamme tehdä Suomesta rohkean avaruuden hyödyntäjän ja varmistaa, että alan liiketoiminta Suomessa kasvaa ja kehittyy. Kehityksestä hyötyvät yritykset monilla eri toimialoilla”, elinkeinoministeri Mika Lintilä painottaa.

Yritysten, tutkimuksen ja hallinnon yhteisiä toimia avaruusalan liiketoiminnan tukemiseksi on jo käynnissä: Business Finlandin New Space Economy -ohjelma ja Euroopan avaruusjärjestön Suomeen perustama yrityskiihdyttämö ovat esimerkkejä tällaisista.

“Satelliittien välittämiin tietoihin ja avaruusalaan liittyvät sovellukset ovat kovaa vauhtia valtavirtaistuneet. Ala avaa nyt mahdollisuuksia hallinnon ja suurten teollisuusyritysten rinnalla myös pienille toimijoille”, muistuttaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner asettivat 16.3.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus Suomen avaruusstrategian uusiksi, kasvua ja työllisyyttä edistäviksi toimenpiteiksi.

Lue koko tiedote tästä (TEM)