Kansallisen avaruuslainsäädännön valmistelun loppuraportti valmis

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 16.1.2017 työryhmän valmistelemaan kansallista avaruuslainsäädäntöä. Työryhmän tehtävänä oli arvioida kansallisen avaruuslainsäädännön tarve ja laajuus YK:n avaruussopimusten ja kansainvälisten velvoitteiden pohjalta sekä valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus kansalliseksi avaruuslainsäädännöksi. Lisäksi työryhmän tuli valmistella ehdotus avaruusesineiden rekisteröinti- ja lupamenettelyihin liittyviksi toimenpiteiksi.

Tutustu kansallisen avaruuslainsäädännön valmistelun loppuraporttiin tästä (VNK)