Kaukokartoitus parantaa metsätiedon laatua

Laajassa suomalaisessa tutkimushankkeessa kehitettiin metsätiedon laatua ja helpotettiin sen hyödyntämistä. Metsänomistajille on tarjolla entistä paremmat välineet suunnitella omaisuutensa hoitoa ja käyttöä

Maastotyön osuuden vähentyessä erityisesti taimikkotiedon tuottamiseen tarvitaan uusia menetelmiä. Satelliittikuvien muutostulkinta on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi hakkuukohteiden havaitsemisessa. Menetelmä on otettu osaksi Suomen metsäkeskuksen suorittamaa metsälakien valvontaa. Hankkeen aikana on selvitetty myös erilaisten laserkeilausaineistojen soveltuvuutta metsävaratietojen tuotantoon. Tulokset ovat tuottaneet tietoa kansallisen laserkeilausohjelman valmisteluun. Hanke on luonut myös pohjaa metsäkonetiedon hyödyntämiselle.

Lue koko artikkeli tästä (MMM)