Liiketoiminta ja tutkimus – Business & Research

Solar_arrays_for_space_missions_node_full_image_2 Suomen intressinä on tuoda avaruustutkimuksen kautta hankittu osaaminen maan päälle arkielämän sovelluksiin, kuten paikkatieto-, kartoitus- ja ympäristön tilaa valvoviin palveluihin. Näitä teknologioita kehitetään Euroopan avaruusjärjestö ESAn ohjelmissa.

EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla.

Tekes rahoittaa suomalaisten avaruusalan yritysten tuotekehitystä sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten avaruuteen liittyvää tutkimusta.

Finland Space Activities 2014
Benefits of space based public services and Estimated total sales figures are based on survey by Ramboll Management Consulting and Tekes’ estimate.

Image: Solar arrays for space missions (ESA)

Leave a Comment