Liiketoiminta ja tutkimus

Primoceler 3

Suomen intressinä on tuoda avaruustutkimuksen kautta hankittu osaaminen maan päälle arkielämän sovelluksiin, kuten paikkatieto-, kartoitus- ja ympäristön tilaa valvoviin palveluihin. Näitä teknologioita kehitetään Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ohjelmissa.

EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla.

Tekes rahoittaa suomalaisten avaruusalan yritysten tuotekehitystä sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten avaruuteen liittyvää tutkimusta. Alla on kuvattu Suomen avaruustoiminnan tärkeitä lukuja.

Space Finland 2016

Benefits of space based public services and Estimated total sales figures are based on Tekes’ estimate.