Liiketoiminta ja tutkimus

Primoceler 3

Suomen intressinä on tuoda avaruustutkimuksen kautta hankittu osaaminen maan päälle arkielämän sovelluksiin, kuten paikkatieto-, kartoitus- ja ympäristön tilaa valvoviin palveluihin. Näitä teknologioita kehitetään Euroopan avaruusjärjestö ESA:n ohjelmissa.

EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla.

Tekes rahoittaa suomalaisten avaruusalan yritysten tuotekehitystä sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten avaruuteen liittyvää tutkimusta. Alla on kuvattu Suomen avaruustoiminnan tärkeitä lukuja.

Luvut 2016_päivitetty 29.8.17

Tekes teetti syksyllä 2015 yritysasiakkailleen suunnatun kyselyn pohjalta selvityksen avaruustoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Osana vaikuttavuusarviointia Tekes kysyi asiakkailtaan toimisivatko heidän tuotteensa, palvelunsa tai prosessinsa ilman avaruusteknologiaa. 25 %:lle vastanneista yrityksistä avaruusteknologia on välttämätön osa liiketoimintaa.

Avaruusteknologia mahdollistaa vähintään 22 miljardin euron liikevaihdon, yli 40 000 työpaikkaa ja 13 miljardin euron vientiä suomalaisille yrityksille.

Tekes on tunnistanut Suomessa noin 70 yritystä, joiden päätoimialana on avaruusteknologia.