Liiketoiminta ja tutkimus

Primoceler 3

Avaruustutkimus ja sen kautta hankittu osaaminen arkielämän sovelluksiin, kuten paikkatieto-, kartoitus- ja ympäristön tilaa valvoviin palveluihin, on kannattavaa Suomelle. Näitä avaruusteknologioita kehitetään Euroopan avaruusjärjestö ESAn ohjelmissa.

EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomessa esimerkiksi avaruustoiminnan luvista ja avaruusesineiden rekisteristä.

Business Finland (Tekes ja Finpro yhdistyivät 1.1.2018 uudeksi toimijaksi, Business Finlandiksi) rahoittaa suomalaisten avaruusalan yritysten tuotekehitystä sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten avaruuteen liittyvää tutkimusta.

Business Finlandin New Space Economy -ohjelma tarjoaa rahoitusta, verkostoja ja vientipalveluja suomalaisen avaruusosaamisen kehittämiseksi globaaliksi liiketoiminnaksi.