Liiketoiminta ja tutkimus

Primoceler 3

Avaruustutkimus ja sen kautta hankittu osaaminen arkielämän sovelluksiin, kuten paikkatieto-, kartoitus- ja ympäristön tilaa valvoviin palveluihin, on kannattavaa Suomelle. Näitä avaruusteknologioita kehitetään Euroopan avaruusjärjestö ESAn ohjelmissa.

EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomessa esimerkiksi avaruustoiminnan luvista ja avaruusesineiden rekisteristä.

Business Finland (Tekes ja Finpro yhdistyivät 1.1.2018 uudeksi toimijaksi, Business Finlandiksi) rahoittaa suomalaisten avaruusalan yritysten tuotekehitystä sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten avaruuteen liittyvää tutkimusta. Alla on tärkeitä lukuja Suomen avaruusliiketoiminnasta ja Suomen avaruustutkimuksesta.

Business Finlandin New Space Economy -ohjelma tarjoaa rahoitusta, verkostoja ja vientipalveluja suomalaisen avaruusosaamisen kehittämiseksi globaaliksi liiketoiminnaksi.

Avaruusliiketoiminta Suomessa ja avaruustutkimus Suomessa

 

Luvut 2016_päivitetty 29.8.17

Tekes, nykyinen Business Finland, teetti syksyllä 2015 yritysasiakkailleen suunnatun kyselyn pohjalta selvityksen avaruustoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Osana vaikuttavuusarviointia Tekes kysyi asiakkailtaan toimisivatko heidän tuotteensa, palvelunsa tai prosessinsa ilman avaruusteknologiaa. 25 %:lle vastanneista yrityksistä avaruusteknologia on välttämätön osa liiketoimintaa.

Avaruusteknologia mahdollistaa vähintään 22 miljardin euron liikevaihdon, yli 40 000 työpaikkaa ja 13 miljardin euron vientiä suomalaisille yrityksille.

Business Finland on tunnistanut Suomessa noin 70 yritystä, joiden päätoimialana on avaruusteknologia. Tutustu suomalaisten avaruusalan yritysten listaan.