Avaruusliiketoiminta

Veera Sylvius SSF Tivi

Suomalaiset yritykset voivat hyödyntää satelliittien tuottamaa dataa omassa liiketoiminnassaan. Esimerkkejä ovat paikkatieto- ja sääpalvelut sekä ympäristön tilan valvonta. Euroopan avaruusjärjestö ESA, Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT ja Euroopan unioni tilaavat suomalaisilta yrityksiltä muun muassa komponentteja ja ohjelmistoja vuosittain usealla miljoonalla eurolla.

EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla.

Business Finland (Tekes ja Finpro yhdistyivät 1.1.2018 uudeksi toimijaksi, Business Finlandiksi) rahoittaa suomalaisten avaruusalan yritysten tuotekehitystä, verkottaa yrityksiä kotimaassa ja ulkomailla ja tarjoaa tietoa siitä, miten päästä mukaan tarjouskilpailuihin.

Business Finlandin New Space Economy -ohjelma tarjoaa rahoitusta, verkostoja ja vientipalveluja suomalaisen avaruusosaamisen kehittämiseksi globaaliksi liiketoiminnaksi.

Suomalaisten avaruusalan yritysten ja tutkijoiden osaamisaloja

  • Kevyet hiilikuiturakenteet
  • Avaruuslaitteiden elektroniikka ja ohjelmistot
  • Röntgen- ja mikroaaltotekniikka
  • Astrofysiikka ja planeettojen kaasukehämittaukset
  • Otsoneihin ja aerosoleihin liittyvä tieteellinen tutkimus
  • Revontulialueen fysiikka ja avaruussää
  • Ympäristösovellukset, jotka liittyvät esimerkiksi metsiin, lumeen, jäähän ja mereen

Tutustu suomalaisten avaruusalan yritysten listaan tästä


Esimerkkejä suomalaisista yrityksistä avaruusalalla

Satellio
Satelliittidatan jalostusta metsävarantojen ja hakkuiden seurantaan.

Satellio 2


Primoceler
Laseriin perustuvalla hitsausteknologialla voidaan sulkea esimerkiksi satelliittien elektroniikkaa ilmatiiviisti lasin sisään.

Primoceler 600


CoreHW
Radiotekniikassa käytettävien integroitujen mikropiirien suunnittelua vaativiin olosuhteisiin, kuten satelliitteihin.

CoreHW_600


Iceye
Tutkasatelliitteihin perustuvaa kaukokartoitustietoa esimerkiksi jäämassojen liikkeiden seurantaan laivaliikennettä auttamaan.

Iceye_600


Space Systems Finland (SSF)
Ohjelmistoja äärimmäisen vaativiin käyttökohteisiin, esimerkiksi satelliitteihin, työkoneisiin ja lääketieteellisiin laitteisiin.