MATINE: tutkimusmäärärahahaku 2021

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE) edistää ja rahoittaa tieteellistä tutkimusta, jossa luodaan uutta tietoa, menetelmiä ja osaamista. Vuonna 2021 MATINE varautuu käynnistämään 5-10 kappaletta tutkimushankkeita.

Teemoja ovat:

  • Toimintaympäristö ja tilannetietoisuus
  • Autonomisia piirteitä sisältävät järjestelmät
  • Sähkömagneettinen heräte ja häive
  • Uudet materiaalit ja valmistusmenetelmät
  • Laskenta ja salaus
  • Kvanttiteknologia
  • Uusien biologisten uhkakuvien muodostuminen ja niihin varautuminen
  • Ihmisen, joukon ja yhteisön toimintakyky poikkeusoloissa

Hakemusten deadline on 15.6.2020 klo 16.00.

Tutustu hakuun (Puolustusvoimat)