Satelliiteista apua tulvien havainnointiin

Maata kiertävien tutkasatelliittien datasta on apua monenlaisiin asioihin. Lisäksi siitä voidaan tehdä, ja tehdään jo, bisnestä.

Lapin ja Itä-Suomen lumen nopea sulaminen ovat aiheuttaneet suuria tulvia varsinkin Pohjois-Pohjanmaan alueella. Erityisesti Ii- ja Kiiminkijokien yläjuoksulla tulvat ovat olleet ennätyksellisen korkealla. Tulvan korkeus on noussut yli vahinkorajojen, mistä syystä useat loma- ja vakinaiset asunnot ovat kärsineet vesivahingoista.

Tulvien laajuuden arviointiin on perinteisesti käytetty lentokoneita ja niistä suoritettavaa ilmakuvausta. Se on aikaa vievää ja edellyttää useiden kuvien ottamista. Ilmakuvausta hankaloittaa usein myös näkyvyys. Sade ja pilvien korkeus estävät lentämisen. Helatorstain tulvien kanssa esiintyi yhtä aikaa rankkoja sateita, jotka entisestään lisäsivät tulvaveden määrää.

Satelliittikuvauksella voidaan havaita kerralla laajempia alueita, mikä nopeuttaa tulva-alueiden kartoitusta. Tutkasatelliittien kuvien avulla voidaan havainnoida tulvia sääolosuhteista, pilvisyydestä ja valaistuksesta riippumatta. Ilmatieteen laitos on kehittänyt kuvien analyysimenetelmiä tulvien havainnointiin suomalaisessa maastossa. Ja analysoinut yhteistyössä SYKEen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa Pudasjärven seudun alueen tulvien laajuutta ja tulvan syvyyttä.

Ilmatieteen laitos vastaanottaa COSMO-SkyMed-satelliittien kuvia Lapin Ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa Sodankylässä toimivassa Kansallisessa satelliittidatakeskuksessa. Satelliittidatakeskus toimii myös Copernicus Sentinel -satelliittien kansallisena data arkistointi ja jakelukeskuksena, tarjoten muun muassa satelliittidatan prosessointipalveluja.

Liiketoimintaa jäämassojen ja ympäristön seurannasta

“Sodankylässä vastaanotettua Sentinel-1:n dataa käytetään operatiivisesti jääkarttatuotteiden ja jäänmurtajille toimitettavien tietojen pohjana. Asiakkaina jääpalvelullamme on Suomen, Ruotsin ja jatkossa myös Eestin jäänmurto itämerellä. Myös suomalaiset varustamot ja insinööritoimistot, jotka ovat aktiivisia Pohjoisella jäämerellä (Aker, Arctia Shipping, ESL) voivat hyödyntää tuotteita omassa liiketoiminnassaan”, kertoo Ilmatieteen laitoksen Jyri Heilimo.

“Copernicus Sentinel -data on vapaata ja sitä käyttävät yritykset, viranomaiset, tutkimuslaitokset ja yksityiset kansalaiset maksutta. Datasta jalostettuja tuotteita voivat olla esimerkiksi globaali lumikartta, vedenlaadun valvonta tai tulvakartat. Ilmatieteen laitos tarjoaa myös satelliittidatan prosessointikapasiteettia esimerkiksi yritysten omiin tarpeisiin.”

Kuvassa näkyy Pudasjärven ja Jongunjärven alueiden tulvien laajuus sekä tulvaveden syvyys COSMO-SkyMed-satelliitista otetun kuvan päällä. COSMO-SkyMedin kuvien lisäksi tulva-analyysiin käytetään myös Sentinel-1-satelliitin kuvia.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Leave a Comment

Your email address will not be published.