LVM:ltä toimenpideohjelma Suomen nostamiseksi huipulle satelliittijärjestelmien hyödyntämisessä

Galileo satellites ESA

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman. Ohjelma kuvaa satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa ja hyödyntämistä yhteiskunnan eri osa-alueilla, erityisesti automaattiliikenteessä. Ohjelman keskeisimpiä toimenpiteitä ovat satelliittitiedon hyödyntämisen edistäminen liiketoiminnassa ja palvelujen tarjonnassa, paikannuksen laadun ja satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämisen varmistaminen arktisilla alueilla ja piensatelliittien hyödyntämisen edistäminen.

Lue koko tiedote (LVM)

Kuva: ESA