Suomalainen Kai Knape ESAn turvallisuuskomitean puheenjohtajaksi

Suomi pääsee jälleen vaikuttamaan toden teolla Euroopan avaruusjärjestön ESAn toimintaan, kun kautta aikain kuudes suomalainen puheenjohtaja ESAssa aloittaa työnsä.

49-vuotias filosofian maisteri Kai Knape valittiin tehtävään 1.7.2014–31.6.2016 väliseksi ajaksi. Mandaattia pidennetään tästä automaattisesti vielä yhdellä vuodella.

ESAn turvallisuuskomitean puheenjohtajan tehtäviin kuuluu komitean kokousten valmistelu yhdessä sihteeristön kanssa ja kokousten johtaminen. Kokouksia pidetään sääntöjen mukaan kahdesti vuodessa, tarvittaessa useamminkin, ja joskus yhdistettynä jonkun toisen komitean kokoukseen. Puheenjohtaja toimii myös keskeisten komitean alaisten työryhmien puheenjohtajana. Kokousten välillä tehtävään kuuluu lähinnä konsultointi sihteeristön ja komitean jäsenten kanssa.

“Puheenjohtajana pääsen vaikuttamaan muun muassa siihen, kuinka turvallisuus toteutuu avaruusjärjestön toiminnassa ja sitä myötä avaruuteen liittyvissä hankkeissa. Tämä koskee erityisesti turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista. Suomen kannalta on oleellista, kuinka sen ESAlle luovuttamaa tietoa suojataan maamme rajojen ulkopuolella. Muutoinkin näen arvokkaana sen, että Suomi saa olla vaikuttamassa avaruusjärjestön toimintaan sen turvallisuuskulttuuria kehittämällä”, hän kertoo.

Pitkä kokemus turvallisuudesta

Knape on toiminut viisi vuotta puolustushallinnon apulaisturvallisuusjohtajana puolustusministeriössä. Tehtäviin kuuluu koko hallinnonalan (puolustusministeriö, puolustushallinnon rakennuslaitos ja puolustusvoimat) organisaatioturvallisuuteen liittyvät asiat.

“Työskentelen osana kansallista turvallisuusviranomaista, jonka tehtävänä on vastata kansainvälisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta Suomessa.”

“Kansainvälisyys on ollut vahvasti mukana lähes koko työurani ajan. 1980–1990-lukujen vaihteessa työskentelin Suomen Pariisin suurlähetystössä sotilasasiamiehen avustajana ja ennen ministeriöön siirtymistä johdin kansainvälisten suhteiden yksikköä. Nykyisellään kansainväliset tehtävät vievät suurimman osan työajastani.”

Avaruuden pariin Knape tuli nykyisen tehtävänsä myötä vuonna 2010 pääosin tietoturvaosaamisen ansiosta. Hän peri tuolloin edeltäjältänsä delegaatin paikan ESAn turvallisuuskomiteassa, jonka puheenjohtajaksi hänet nyt valittiin. Kai Knapella on lisäksi pitkä kokemus useista Euroopan komission turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä muun muassa Kopernikus-kaukokartoitusohjelman turvallisuuskomiteassa.

Lisää panostusta avaruustoimintaan

Knape uskoo eurooppalaisen avaruustoiminnan vahvistuvan tulevaisuudessa. Ilman yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten toimijoiden kanssa se ei kuitenkaan onnistu. Uhkana hän näkee yleisen tuotantopaon Euroopasta.

“Emme myöskään voi välttyä kolmansien osapuolten kanssa tehtävän yhteistyön turvallisuuteen liittyvistä haasteista globaalissa kentässä. Suomen osalta soisin, että panostaisimme avaruuteen nykyistä enemmän. Yksi ratkaisu voisi olla avaruustoimiston perustaminen.”

Avaruustoimisto voisi alkuvaiheessa muodostua muutamasta päätoimisesta henkilöstä. Yksi heistä vastaisi esimerkiksi avaruushankkeisiin ja -teknologiaan liittyvistä asioista suomalaisen elinkeinoelämän näkökulmasta sekä suhdeverkoston luomisesta.

“Komiteatyöskentelyssäni olen tullut siihen tulokseen, että suomalaisilla yrityksillä olisi varmasti paljon mahdollisuuksia osallistua eurooppalaisiin avaruushankkeisiin. Siitä olisi hyötyä osaamisen vahvistumisena. Valitettavasti vaikuttaa siltä, ettei informaation kulku viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä ole tältä osin paras mahdollinen. Haaveilemani avaruustoimisto voisi edesauttaa tätäkin asiaa.”

Kaj Nordgren, Tekes