Suomelle uusi avaruustoiminnan strategia 2013-2020

 

Suomalaista avaruustoimintaa hyödynnetään tulevina vuosina ennen kaikkea arktisen alueen ratkaisuissa ja avoimien tietoaineistojen käytössä.

Suomalaisen avaruustoiminnan kärjet ovat:

  • Arktisen alueen toiminnan tukeminen avaruustekniikan keinoin. Sodankylässä toimiva satelliittidatakeskus vahvistaa arktisen alueen, luonnonvarojen, ilmastonmuutoksen ja ympäristöturvallisuuden tutkimusta. Se samalla myös luo julkisen sektorin ja kaupallisia palveluita.
  • Avoin paikkatieto vahvistaa palveluiden kilpailukykyä. Uudet kaukokartoitussatelliitit tuottavat massiivisen tietomäärän, jollaista ei koskaan ennen ole ollut käytössä. Tietomäärä yhdistettynä neljään neljään globaaliin paikannussatelliittijärjestelmään (GPS, GLONASS, Beidou/Compass, Galileo) mahdollistaa lukemattomia paikannussovellutuksia.
  • Tieteellisen tutkimuksen tasoa nostetaan nojautuen ESA:n ja EU:n ohjelmiin. Suomalainen avaruustiede ja kaukokartoitustiede verkottuu yhä syvemmin kansainvälisesti, hyödyntäen etenkin ESA:n ja EU:n ohjelmia.
  • Avaruusteollisuutemme vastaa erikoistumalla ja sovelluksilla kiristyvään kansainväliseen kilpailuun. Suomalaisten avaruusteknologiayritysten kilpailukykyä kehitetään kansainvälisillä satelliittimarkkinoilla.

Pieni joukko suomalaisia yrityksiä suunnittelee ja valmistaa satelliittien laitteita, rakenteita ja ohjelmistoja. Yritysten lukumäärä on samaa suuruusluokkaa kuin avaruusteollisuudessa läntisen Euroopan vastaavan kokoisissa maissa. Näiden yritysten liikevaihto oli vuonna 2011 noin 13 miljoonaa euroa. Avaruustekniikkaa soveltavien kotimaisten yritysten vuosittaiseksi liikevaihdoksi on arvioitu noin 240 miljoonaa euroa.

Strategian valmistelusta on vastannut työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva avaruusasiain neuvottelukunta. Se ohjaa Suomen julkisen sektorin rahoittaman avaruustoiminnan ja siihen liittyvän tiedon ja tekniikan kehittämistä ja hyödyntämistä. Nyt julkaistu strategia on kymmenes laatuaan.

Suomen avaruustoiminnan kansallinen strategia vuosille 2013-2020 (pdf)

Avaruusstrategia 2013-2020, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.