Avaruuspolitiikka

Rosetta_impact_node_full_image_2 ESA

Avaruustoiminta liittyy laaja-alaisesti suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreihin julkisesta hallinnosta yritystoimintaan. Kansainvälinen avaruustoiminta elää muutosvaihetta nyt, kun painopiste siirtyy tieteellisestä tutkimuksesta uusiin sovelluksiin, kuten satelliittien hyödyntämiseen yhteiskunnan palveluissa ja kaupallisissa sovelluksissa.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomen avaruuspolitiikasta ja sen yhteydessä toimii neuvoa-antavana elimenä avaruusasiain neuvottelukunta (ANK), joka kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Neuvottelukunta on laatinut kansallisen strategian, jossa esitetään suomalaisen avaruustoiminnan visio, tavoitteet ja kehittämisstrategia. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa myös kansallisesta avaruuslainsäädännöstä, avaruustoiminnan luvista ja avaruusesineiden rekisteristä.

Suomalaisten osallistumista Euroopan avaruusjärjestön ESA:n tutkimus- ja tiedeohjelmissa koordinoi Business Finland (Tekes ja Finpro yhdistyivät 1.1.2018 uudeksi toimijaksi, Business Finlandiksi).

Suomen avaruustoiminnan strategia

Suomen avaruusstrategian tavoitteena on saada avaruusteknologian sovellukset entistä monipuolisemmin käyttöön yhteiskunnassa. Se tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuden kasvaa ja kehittää globaalia liiketoimintaansa. Suomella on mahdollisuus nousta edelläkävijäksi avaruustoiminnan tarkasti valituilla alueilla. Suomalaisilla on osaamista erityisesti kaukokartoituksessa, satelliittipaikannuksessa ja teknologian kehityksessä. Strategian tavoitteisiin päästään muun muassa lisäämällä avaruustoiminnan rahoitusta ja tutkimusta, jatkamalla teknologian kehitystä, vaikuttamalla eurooppalaiseen poliittiseen päätöksentekoon ja osallistumalla aktiivisesti kansainvälisiin ohjelmiin.

Suomen avaruustoiminnan kansallinen strategia vuosille 2013-2020 (pdf)

Lue myös: Suomelle avaruustoiminnan strategia 2013-2020

Avaruusstrategia 2013-2020, Työ- ja elinkeinoministeriö

Kuva: ESA