Käyttöoikeudet / Legal notice

Käyttöoikeudet

Space Finland -verkkosivusto sisältää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu sivustoa ylläpitävälle Business Finlandille (Tekes ja Finpro yhdistyivät 1.1.2018 uudeksi toimijaksi, Business Finlandiksi) tai kolmansille osapuolille.

 • Käyttäjällä on oikeus lukea, tulostaa ja välittää aineistoa eteenpäin.
 • Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
 • Uutisia saa käyttää normaalin tiedotemateriaalin tapaan.
 • Linkkien ja aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla, eikä Space Finlandin ylläpito vastaa mistään aineiston tai linkkien käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
 • Lainattaessa on lähde mainittava.

Evästeet

Space Finland on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti. Emme kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sivustolla käytetään istuntokohtaisia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät muistissa selaimen aukiolon ajan, mutta tuhoutuvat, kun selain suljetaan. Ainoastaan uusien kävijöiden ja palaajien tunnistamiseen käytettävät seurantaevästeet säilyvät. Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat

 • ladatut sivut
 • ajankohta
 • IP-osoite eli mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut Space Finlandin verkkosivulle
 • verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen. Palautetta Space Finlandista voi antaa Ota yhteyttä -sivun kautta.

 


Legal notice

Space Finland’s web pages include materials protected under copyright laws, the copyright for which is held by site owner Business Finland (Tekes and Finpro united as Business Finland on January 1st 2018) or a third party.

 • The user has the right to read, print and forward materials.
 • The materials may not be used for commercial purposes.
 • News may be used for press release purposes.
 • The user bears personal responsibility for the use of links and materials and Business Finland bears no responsibility for any possible damages arising from their use.
 • The original source must be mentioned when quoting from the materials.

Cookies

Space Finland is committed to protecting the privacy and personal data of visitors to the website under the Personal Data Act. We do not collect data that would enable the identification of individual visitors.

Information is only collected on how users access and use the website. Cookies remain in data storage for the duration of the session, but will be deleted once the browser is closed. Only cookies identifying new and returning visitors are permanent. Information about site usage is used for developing website services. The data include:

 • pages viewed,
 • time,
 • IP address,
 • web browser and operating system.

We only keep a record of contacts and other details given by the users themselves in order to respond to any requests for contact, questions or feedback. Contact details for sending feedback for Space Finland can be found from the Contact us page.