Liiketoiminta ja tutkimus

Primoceler 3

Avaruustutkimus ja sen kautta hankittu osaaminen arkielämän sovelluksiin, kuten paikkatieto-, kartoitus- ja ympäristön tilaa valvoviin palveluihin, on kannattavaa Suomelle. Näitä avaruusteknologioita kehitetään Euroopan avaruusjärjestö ESAn ohjelmissa.

EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa Suomessa esimerkiksi avaruustoiminnan luvista ja avaruusesineiden rekisteristä.

Business Finland rahoittaa suomalaisten avaruusalan yritysten tuotekehitystä sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten avaruuteen liittyvää tutkimusta. Business Finlandin New Space Economy -ohjelma tarjoaa rahoitusta, verkostoja ja vientipalveluja suomalaisen avaruusosaamisen kehittämiseksi globaaliksi liiketoiminnaksi.

Tutustu suomalaisiin avaruusalan yrityksiin

Alla oleva video esittelee Suomen ainutlaatuista avaruusosaamista.