Avaruustutkimus

Herschel, ESA

Suomalaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset voivat osalllistua Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestö ESA:n avaruustutkimushankkeisiin, joissa on mukana myös yrityksiä. EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmassa rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vuosina 2014–2020 yhteensä lähes 80 miljardilla eurolla.

Business Finland (Tekes ja Finpro yhdistyivät 1.1.2018 uudeksi toimijaksi, Business Finlandiksi) tarjoaa rahoitusta avaruustutkimukseen, tietoa kansainvälisiin avaruustutkimushankkeisiin mukaan pääsemiseksi sekä verkostoja. Tutustu Business Finlandin New Space Economy -ohjelmaan.

Avaruustutkimus Suomessa

  • Astrofysiikka ja planeettojen kaasukehämittaukset
  • Otsoneihin ja aerosoleihin liittyvä tieteellinen tutkimus
  • Revontulialueen fysiikka ja avaruussää
  • Ympäristösovellukset, jotka liittyvät esimerkiksi metsiin, lumeen, jäähän ja mereen
  • Kevyet hiilikuiturakenteet
  • Avaruuslaitteiden elektroniikka ja ohjelmistot
  • Röntgen- ja mikroaaltotekniikka

Suomalaisia avaruustutkimusryhmiä

Avaruustiede

Kaukokartoitustiede


Esimerkkejä suomalaisesta avaruustutkimuksesta

Avaruuselektroniikka testataan perinpohjin Jyväskylässä
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa tehdään tutkimusta sekä valmistetaan cocktaileja – hiukkassekoituksia, joiden tarkoituksena on jäljitellä mahdollisimman tarkasti avaruudessa olevaa säteilyä.

JUY_Radlab_ionilahde


Suomalaiset rakentamassa Euroopan avaruusosaamista
Hollannissa, jotakuinkin puolimatkassa Amsterdamin ja Haagin välillä Pohjanmeren rannalla sijaitsee Euroopan avaruusjärjestön suurin yksittäinen keskus, ESTEC. Ja sen 20 suomalaista työntekijää johtajista harjoittelijoihin.

Mikko Nikulainen