Yhteistyöverkosto

Hunting starsSuomi tekee runsaasti kansainvälistä yhteistyötä erilaisissa avaruusalan projekteissa. Valtiollisia sopimuksia on muutamien maiden kanssa. YK:n kanssa Suomella on ulkoavaruus- ja kuusopimus, Kanadan kanssa sopimus kaukokartoituskuvista sekä Venäjän kanssa tutkimus- ja teknologiasopimus.

Jäsenyydet erilaisissa kansainvälisissä organisaatioissa, kuten ESA ja EUMETSAT, avaavat mahdollisuuksia myös kahdenväliselle yhteistyölle eri maiden kanssa.

Tärkeitä kumppaneita

Yhdistykset ja järjestöt

  • Tähtitieteellinen yhdistys URSA ry tarjoaa ajankohtaista tietoa taivaan tapahtumista ja monipuolista toimintaa.
  • Kaukokartoituskerho edistää kaukokartoitus- ja kuvankäsittelyalalla Suomessa toimivien organisaatioiden ja henkilöjäsenten välistä yhteydenpitoa ja informaation välitystä.
  • Suomen avaruustutkimusseura edistää avaruustutkimusta ja lisää avaruustoiminnan sekä -tekniikan tuntemusta Suomessa.

Kuva: ESO