Historia

ESRO-2_control_room_node_full_image_2 ESA

Suomesta tuli kansainvälisen avaruusalan yhteistyöorganisaation COSPAR:in (Committee on Space Research) jäsen vuonna 1964. Tällä oli suuri merkitys Suomen avaruustoiminnan alkuvaiheissa, etenkin koska COSPAR:in kansalliskomitea pystyi tuomaan alan merkitystä päättäjien tietoisuuteen.

Käytännössä 1960-luvulla Suomessa lähinnä otettiin käyttöön satelliittien kautta tehtävää tiedonvälitystä sekä opeteltiin hyödyntämään kaukokartoitussatelliittien keräämiä kuvia ja tietoja.

1970-luvulla luotiin pohjaa tulevalle avaruustoiminnalle muun muassa radiotekniikkaa kehittämällä. Tuolloin, ja myös jo aiemmin, tehty määrätietoinen ionosfäärin ja Maan magneettikentän tutkimus puolestaan on perustana Suomen avaruussääosaamiselle.

Ensimmäinen suomalaisten kannalta merkittävä avaruusprojekti oli 1980-luvulla, kun venäläiseen Phobos-1-luotaimeen tehtiin ruotsalais-venäläis-suomalaisena yhteistyönä plasma-analysaattori, Aspera. Se laukaistiin kohti Marsia vuonna 1988.

1980-luvulla suomalainen avaruustiede laajeni voimakkaasti myös satelliittien laitevalmistukseen ja satelliittipaikannukseen. Vuonna 1987 Suomesta tuli Euroopan avaruusjärjestön ESA:n liitännäisjäsen. Samaan aikaan myös yhteistyö Venäjän kanssa laajentui.

Vuonna 1995 Suomesta tuli ESA:n täysjäsen. Jäsenyyden myötä suomalaisyrityksille tuli mahdolliseksi päästä mukaan ESA:n teknologiaohjelmiin. Avaruusjärjestöön liittymisen jälkeen suomalainen avaruustoiminta painottui vahvasti eurooppalaiseen yhteistyöhön. Kymmenen vuoden aikana suomalaiset ovat olleet mukana suunnittelemassa ja valmistamassa 20 eurooppalaista satelliittia.

ESA-jäsenyyden aikana suomalaiseen avaruustoimintaan on tullut mukaan useita kymmeniä yrityksiä. Jäsenyys on avannut myös yliopistoille ja tutkimuslaitoksille ovia kansainvälisiin tutkimushankkeisiin.

1990-luvulla yhteistyö myös muiden maiden ja organisaatioiden kanssa on laajentunut ja vahvistunut. Suomi on tehnyt yhteistyötä mm. NASA:n, Tanskan, Ranskan, Venäjän, Ruotsin ja Alankomaiden kanssa.

Laaja katsaus Suomen avaruustoiminnan historiaan löytyy Ilkka Seppisen kirjasta “Suomen avaruustoiminnan historia” (Yliopistopaino, 2004).

Lähde: ESA Finland
Kuva: ESA