Information om EUSPAs finansieringsmöjligheterna finns på Downstream Innovation evenemang 8-9 november 2021

Måndag 8.11.2021 kl. 13.00

EU:s rymdprogramverk EUSPA ordnar evenemanget Downstream Innovation 8-9 november 2021 som ett hybridevenemang i Prag och på webben.

Evenemanget presenterar EUSPAs nyaste finansieringsmöjligheter (Horisont Europa, #myEUspace competition, CASSINI, Basic Elements osv.) för innovatörer, företag och forskare. 

Mera information