Jordobservationsinformationsdagar 2022

Onsdag 9.3.2022 kl. 9.00

ESA

Jordobservationsinformationsdagar 2022

Observera att ESA kommer att anordna EO Info Days om aktiviteterna inom områdena FutureEO-1 Block 4 "EO Science for Society", Global Development Assistance (GDA) och Climate Change Initiative Opportunities (CCI+)

Huvudmålen med dessa infodagar kommer att vara att presentera möjligheterna för europeiska enheter att delta i dessa programs aktiviteter. Evenemanget äger rum den 9-10 mars 2022 och kommer att vara helt online.

Den 9 mars kommer ESA-presentationer att ägnas åt dessa olika program medan 9 mars PM och 10 mars kommer att reserveras för särskilda B2B-möten mellan ESA och potentiella intresserade europeiska enheter.

Informationen finns nu online

Registrera här