Space Safety Industry Day #2

Tisdag 15.3.2022 kl. 9.00 – 17.00

ESA

Space Safety Industry Day #2

Detta evenemang kommer att introducera de befintliga och nya programområdena av rymdsäkerhetsprogrammet och erbjuda möjligheter till detaljerade frågor och svar.

Rymdsäkerhetsprogrammet har inrättats för att bidra till skyddet av vår planet, vår mänsklighet och våra tillgångar i rymden och på jorden mot faror i rymden och för att bidra till Europa genom att tillhandahålla säkerhet mot sådana risker. Denna industridag kommer att introducera de befintliga och nya programområdena och erbjuda möjligheter till detaljerade frågor och svar.

Läs mer