Protecting GNSS against Intentional Interference

Torsdag 24.3.2022 kl. 9.00 – 16.30

Helsingin yliopisto / Sintef / Pohjoismaiden navigointilaitos

Protecting GNSS against Intentional Interference

Helsingfors universitet, Sintef och Nordiska navigeringsinstitutet anordnar ett seminarium om skydd av GNSS mot avsiktliga störningar.

Företrädare för forskarvärlden, företag och myndigheter kommer att bjudas in att tala och delta i evenemanget.

Läs mer