Living Planet Symposium

Måndag 23.5.2022 kl. 9.00

ESA

Living Planet Symposium

Detta symposium är inriktat på hur jordobservation främjar vetenskap och samhälle och hur omstörtande teknologier och aktörer förändrar det traditionella jordobservationslandskapet.

Detta skapar också nya möjligheter för samverkan mellan den offentliga och den privata sektorn.

Läs mer