EU:s rymdvecka på plats

Onsdag 25.5.2022 kl. 12.00

EU, EUSPA, Czech Presidency, Prague

Efter två års nättillställningar ordnas EU:s rymdvecka, EU Space Week 2022, på plats i Prag 3.-6.10.2022.

Rymdveckan sammanför hela Europeiska unionens rymdgemenskap. Från beslutsfattare till industri, uppstartsföretag, offentliga myndigheter, investerare och användare är EU:s rymdstrategi en plats för alla som är intresserade av den nuvarande - och framtida - utvecklingen av EU:s rymdprogram.

Evenemanget arrangeras gemensamt av Europeiska kommissionen och Europeiska rymdprogrambyrån (EUSPA) under överinseende av Tjeckiens ordförandeskap och Prags stad.

Registreringen börjar snart, men du kan redan anteckna din kalender den 3-6 oktober 2022.

Kom ihåg att följa uppdateringar på Twitter: DEFIS (@DEFIS_eu) och EUSPA (@EU4Space).