GSTP Industry Working Days 2022

Onsdag 22.6.2022 kl. 9.30

ESA & Austrian Space Agency

GSTP Industry Working Days 2022

Evenemanget ordnas i Wien.

ESA/GSTP och Austrian Space Agency anordnar ett tredagarsmöte om framtidens innovationer inom teknologiprogrammen inom tre områden:

  • Artificiell intelligens
  • Digitalisering
  • Kvantteknik

Läs mer