#EUSpace4Ukraine Hackathon

Onsdag 29.6.2022 kl. 9.00

EUSPA

#EUSpace4Ukraine Hackathon

Europeiska unionens byrå för rymdprogram (EUSPA) ordnar ”#EUSpace4Ukraina Hackathon” för att sätta igång EU:s rymdgemenskap och erbjuda lösningar för att öka det humanitära biståndet till dem som flyr från det förödande kriget i Ukraina.

Syftet med evenemanget är att utveckla lösningar och tillämpningar för civilsamhällesorganisationer och biståndsgivare som ger humanitärt bistånd. Innovatörer i hela Europa uppmanas att utnyttja information och tjänster från EU:s rymdprogram för ett bra ändamål. 

Evenemanget är öppet för civilsamhällesorganisationer, högskolor, applikationsutvecklare och unga företagare i EU:s medlemsstater, inklusive Schweiz, Norge och Island.

Läs mer