Det fjärde CASSINI Hackathon

Fredag 4.11.2022 kl. 9.00

Gå med i det fjärde CASSINI Hackathon -evenemanget “Space for the Financial World”

Se mer information och anmäl dig senast 27.10.