Förenta nationernas / Finlands workshop om tillämpningar av globala system för satellitnavigering

Måndag 23.10.2023 – torsdag 26.10.2023

Förenta nationernas / Finlands workshop om tillämpningar av globala system för satellitnavigering

FN:s kommitté för fredlig användning av yttre rymden (COPUOS) och Finlands lantmäteriverket kommer att anordna en workshop i Helsingfors. Workshoppen kommer att behandla tillämpningen av globala satellitnavigeringssystem. Evenemanget syftar till att främja internationellt informationsutbyte om projekt som utnyttjar globala satellitnavigeringssystem. Workshoppen kommer att hållas i Scandic Park Helsingfors. Ansökningsperioden löper ut 28.8.2023.