Programmet New Space Economy 

Business Finlands program New Space Economy erbjuder innovationsfinansiering, nätverk och exporttjänster för att utveckla global affärsverksamhet ur det finländska rymdkunnandet.

Programmet New Space Economy är avsett för finländska uppstartsföretag som förnyar den växande rymdbranschen, tillväxtorienterade företag inom tillverkningsindustrin och företag som utnyttjar data. Via programmet finansieras också finländsk rymdforskning. Programmet avslutas 2022.

Läs mer om programmet