Avaruusasiain neuvottelukunta kokoaa kansalliset toimijat yhteen

Avaruusasiat ovat luonteeltaan horisontaalisia ja hallintorajat ylittäviä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii avaruusasiain neuvottelukunta, joka kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Avaruusasiain neuvottelukunnasta annetusta valtioneuvoston asetuksessa (739/2019) säädetään neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä.

Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli Suomen avaruushallinnossa. Neuvottelukunta ohjaa kansallisen avaruusstrategian käytännön toteutusta sekä edistää ja kehittää avaruusalan toimintaympäristöä, liiketoiminnan ja tutkimuksen edellytyksiä ja hallinnonalojen yhteistyötä. Neuvottelukunta edistää avaruusalalla kansainvälistä yhteistyötä ja Suomen kansainvälistä vaikuttavuutta osallistuen esimerkiksi ESA:n ohjelmavalintojen ja avaruutta koskevien EU-asioiden kansallisten näkemysten valmisteluihin. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja arvioi avaruusalaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä sääntelyä ja käytäntöä, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja alan sääntelyn, hallintokäytännön, rahoituksen ja kansainvälisen yhteistyön suuntaamiseksi sekä edistää avaruusalan näkyvyyttä ja viestintää.

Neuvottelukunnan kokoonpano 6.9.2019 - 5.9.2022:
Puheenjohtaja: Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuheenjohtaja: Päivi Antikainen, viestintäneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
Jäsenet:
Tanja Jääskeläinen, apulaisosastopäällikkö, ulkoministeriö
Kai Knape, turvallisuusjohtaja, puolustusministeriö
Tanja Suni, tutkimusjohtaja, ympäristöministeriö
Pentti Lähteenoja, ylijohtaja, maa- ja metsätalousministeriö
Janne Koivukoski, pelastusneuvos, sisäministeriö
Paavo-Petri Ahonen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Jussi Kaurola, pääjohtaja, Ilmatieteen laitos
Kimmo Kanto, Head of Space, Business Finland
Susan Linko, johtaja, Suomen Akatemia
Matti Anttila, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Huld Oy/Suomen ilmailu- ja puolustusteollisuusyhdistys PIA ry
Juha-Matti Liukkonen, johtaja, Reaktor Group Oy/Suomen ilmailu- ja puolustusteollisuusyhdistys PIA ry
Minna Palmroth, professori, Helsingin yliopisto/COSPAR-kansalliskomitea

Neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön nimeämä sihteeristö. 

Poikkihallinnollista valmistelua varten toimii lisäksi kuusi jaostoa.