Avaruusasiain neuvottelukunta kokoaa kansalliset toimijat yhteen

Avaruusasiat ovat luonteeltaan horisontaalisia ja hallintorajat ylittäviä. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii avaruusasiain neuvottelukunta, joka kokoaa yhteen eri hallinnonalojen näkökulmat. Avaruusasiain neuvottelukunnasta annetusta valtioneuvoston asetuksessa (739/2019) säädetään neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä.

Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli Suomen avaruushallinnossa. Neuvottelukunta ohjaa kansallisen avaruusstrategian käytännön toteutusta sekä edistää ja kehittää avaruusalan toimintaympäristöä, liiketoiminnan ja tutkimuksen edellytyksiä ja hallinnonalojen yhteistyötä. Neuvottelukunta edistää avaruusalalla kansainvälistä yhteistyötä ja Suomen kansainvälistä vaikuttavuutta osallistuen esimerkiksi ESA:n ohjelmavalintojen ja avaruutta koskevien EU-asioiden kansallisten näkemysten valmisteluihin. Lisäksi neuvottelukunta seuraa ja arvioi avaruusalaa koskevaa kansallista ja kansainvälistä sääntelyä ja käytäntöä, tekee esityksiä ja antaa lausuntoja alan sääntelyn, hallintokäytännön, rahoituksen ja kansainvälisen yhteistyön suuntaamiseksi sekä edistää avaruusalan näkyvyyttä ja viestintää.

Neuvottelukunnan kokoonpano 6.9.2022 - 5.9.2025:
Puheenjohtaja: Maija Lönnqvist, teollisuusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö
Varapuheenjohtaja: Kaisa Laitinen, yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö 
Jäsenet:
Matti Anttila, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Huld Oy/Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry 
Minna Bloigu, johtava asiantuntija, sisäministeriö  
Laura Höijer, tutkimusjohtaja, ympäristöministeriö  
Kimmo Kanto, kehityspäällikkö, Business Finland
Petteri Taalas, pääjohtaja, Ilmatieteen laitos  
Kai Knape, turvallisuusjohtaja, puolustusministeriö   
Susan Linko, johtaja, Suomen Akatemia
Juha-Matti Liukkonen, johtaja, Reaktor Group Oy/Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry
Pentti Lähteenoja, ylijohtaja, maa- ja metsätalousministeriö  
Pekka Marttila, tiiminvetäjä, ulkoministeriö 
Minna Palmroth, professori, Helsingin yliopisto/COSPAR-kansalliskomitea   
Laura Taajamaa, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö  

Neuvottelukunnalla on työ- ja elinkeinoministeriön nimeämä sihteeristö. 

Poikkihallinnollista valmistelua varten toimii lisäksi seitsemän jaostoa.

Avaruusasiain neuvottelukunnan vuosiraportti