Korkeakoulut

Työ- ja elinkeinoministeriön kyselyn perusteella seuraavilla yliopistoilla ja oppilaitoksilla on avaruusalan opetusta:

Yliopistot

Aalto-yliopisto    
Helsingin yliopisto     
Itä-Suomen yliopisto     
Jyväskylän yliopisto     
Lapin yliopisto    
Oulun yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Turun yliopisto    
Vaasan yliopisto    

Ammattikorkeakoulut

Haaga-Helia   
Karelia    
Metropolia     
Tampereen AMK   
Turun AMK   

Työ- ja elinkeinoministeriö kerää lisätietoja avaruusalaa opettavista laitoksista esitettäväksi tällä sivustolla. Oppilaitoksen edustaja, täytä alla oleva lomake!

Korkeakoulutietolomake