ECSL

The European Centre for Space Law (ECSL) perustettiin vuonna 1989 Euroopan avaruusjärjestön (ESA) alaisuuteen ja useiden  alan pioneeritoimijoiden tuella. Toiminta perustuu peruskirjaan, jota on viimeksi muutettu vuonna 2009. 

ECSL: n nykyisiin jäseniin kuuluu avaruussektorin eri alojen ammattilaisia, kuten asianajajia, yliopiston professoreita, yrityslakimiehiä ja opiskelijoita. Keskuksen yksi päätavoitteista on tarjota foorumi avaruuslainsäädäntöön liittyvään rakentavaan vuoropuheluun, ja kannustaa monitieteistä keskustelua jäsenten välillä. ECSL järjestää vuosittain useita tapahtumia, ml. avaruusoikeuden kesäkurssi opiskelijoille ja Euroopan kierros Manfred Lachs -oikeustapauskilpailusta.