Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT

Sentinel-3B OLCI data: 2020-08-08 09:23:14 UT

Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) on vuonna 1986 toimintansa aloittanut kansainvälinen organisaatio, joka tarjoaa jäsenmailleen satelliittidataa säästä ja ilmastosta. Suomi on ollut mukana EUMETSAT:in toiminnassa sen perustamisesta lähtien. Organisaatiolla on 30 jäsenmaata, joiden lisäksi sillä on yhteistyömaita. Jäsenmaat rahoittavat EUMETSAT:in toimintaa ja ovat myös sen pääasiasialliset käyttäjät. EUMETSAT:in visiona on olla Euroopan johtava maanhavainnointisatelliitteihin erikoistunut toimija.

Oman satelliittiohjelmansa avulla EUMETSAT tarjoaa satelliittidataa, -kuvia ja -tuotteita jäsenmaidensa kansallisille meteorologisten palveluiden tuottajille, kuten Ilmatieteen laitokselle Suomessa. Yhteistyön vahvistaminen Euroopan unionin ja muiden satelliittioperaattoreiden kanssa on yksi organisaation prioriteeteista. EUMETSAT:in tärkein strateginen tavoite vuodelle 2025 on sujuva siirtymä nykyisen sukupolven järjestelmistä uusiin MTG, EPS-SG, Sentinel-3, Sentinel-4, Sentinel-5 and Jason-CS/Sentinel-6 satelliittijärjestelmiin. Uusien järjestelmien tarkoituksena on laajentaa jäsenmaille tuotettuja palveluita, sekä varmistaa toiminnan jatkuvuus myös 2030-luvulla ja sen jälkeen.

Jäsenyys EUMETSAT:issa takaa Suomelle pääsyn reaaliaikaiseen sääsatelliittidataan ja mahdollisuuden osallistua useaan satelliittitiedon sovellusohjelmaan. Tällä hetkellä Ilmatieteen laitos johtaa EUMETSAT:in otsoniohjelmaa ja on mukana ilmasto-ohjelman toteuttamisessa.