Satelliittinavigointijärjestelmät

Satelliittinavigointijärjestelmät (GNSS) ja niiden tukijärjestelmät yhdessä mahdollistavat sijaintitietoa, navigointia ja tarkkaa aikatietoa hyödyntävissä kohteissa lukemattomia käyttötapoja ja palveluita.

Kuva: ©European Agency for the Space Programme (EUSPA)

Kaikissa satelliittinavigointijärjestelmissä on sama toimintaperiaate: järjestelmän satelliitit lähettävät radiotaajuisia signaaleita, joiden rakenteen ja sanomasisällön avulla käyttäjän GNSS-vastaanotin pystyy laskemaan käyttäjän sijainnin ja tarkan ajan. Globaalisti saatavilla ja avoimesti kaikkien käytettävissä on tällä hetkellä neljä GNSS-järjestelmää:

Lisäksi Intia (IRNSS) ja Japani (QZSS) kehittävät alueellisesti toimivia satelliittinavigointijärjestelmiään. Mahdollisuus hyödyntää useampaa GNSS-järjestelmää samanaikaisesti kasvattaa käytettävissä olevien satelliittien lukumäärän moninkertaiseksi verrattuna tilanteeseen, jossa hyödynnetään vain yhtä järjestelmää. Tämä parantaa paikan- ja ajanmäärittämisen tarkkuutta etenkin haastavammissa olosuhteissa, kuten katukuiluissa ja metsissä, joissa on satelliittisignaalin vastaanottoa haittaavia esteitä.
 

GNSS-järjestelmien hyödyntäminen

Satelliittinavigointijärjestelmät ovat mukana mukana jokapäiväisessä elämässämme, vaikka emme aina niiden olemassa oloa tiedostaisikaan. Tarkka sijainti- ja aikatieto on merkittävä tekijä monien kuluttajasovellusten lisäksi myös useissa yhteiskunnan keskeisissä toiminnoissa.

GNSS-järjestelmiä täydentävät järjestelmät

GNSS-sijaintitietoa varmentavia ja sitä tarkentavia järjestelmiä on toteutettu eri tekniikoilla. Niitä voidaan hyödyntää sijaintitiedon oikeellisuuden varmistamiseksi turvallisuuskriittisissä kohteissa, kuten esimerkiksi lentoliikenteessä tai hyvin tarkkaa sijaintitietoa vaativissa sovelluksissa.