Satellitnavigeringssystem

Satellitnavigeringssystem (GNSS) och deras stödsystem möjliggör tillsammans otaliga användningssätt och tjänster i objekt som använder lokaliseringsuppgifter, navigering och exakta tidsuppgifter.

Foto: ©European Agency for the Space Programme (EUSPA)

Funktionsprincipen är densamma för alla satellitnavigeringssystem: systemets satelliter sänder radiofrekvenssignaler vars struktur och meddelandeinnehåll användarens GNSS-mottagare utnyttjar för att beräkna användarens position och den exakta tiden. För närvarande finns det fyra GNSS-system som är globalt tillgängliga och öppna för alla:

Dessutom utvecklar Indien (IRNSS) och Japan (QZSS) sina satellitnavigeringssystem som fungerar lokalt. Möjligheten att använda flera GNSS-system samtidigt mångfaldigar antalet tillgängliga satelliter jämfört med en situation där endast ett system används. Detta förbättrar positions- och tidsbestämningens noggrannhet, särskilt i mer utmanande förhållanden, såsom gatuschakt och skogar där det finns hinder för mottagning av satellitsignaler.


Utnyttjande av GNSS-system

Satellitnavigeringssystem är en del av vårt dagliga liv även om vi inte alltid är medvetna om deras existens. Exakta lokaliserings- och tidsuppgifter är en betydande faktor både i många konsumenttillämpningar och i flera av samhällets centrala funktioner.

System som kompletterar GNSS-system

System som verifierar och specificerar GNSS-positionsinformation har genomförts med olika tekniker. De kan utnyttjas för att säkerställa korrekt positionsinformation i säkerhetskritiska objekt, såsom inom flygtrafiken eller i tillämpningar som kräver mycket noggrann positionsinformation.