tähtisumu

Utbildning

Utbildningen erbjuder en kanal för rymdprojekt av toppklass! 

Flera universitet och högskolor i Finland tillhandahåller utbildning inom rymdsektorn. 

Inom ramen för Europeiska rymdorganisationen erbjuder ESERO Finland fortbildning för lärare och material för undervisning i grundskolor och gymnasier. The European Centre for Space Law (ECSL) ansvarar däremot för kompletterande utbildning inom rymdrätt.