jezero crater

Rymdförvaltningen

En fungerande rymdförvaltning garanterar ett smidigt samarbete

Finland har en decentraliserad rymdförvaltning med flera ansvariga ministerier. I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns en delegation för rymdärenden som för samman olika förvaltningsområden. 

Rymdverksamhet är tillståndspliktig verksamhet. De finländska satelliterna förs in i ett nationellt register över rymdföremål