EU:s rymdprogram

EU:s rymdprogram ingår i den fleråriga budgetramen, och programmets budget för 2021–2027 är 14,8 miljarder euro.

Ett av målen med rymdprogrammet är att producera högklassiga och aktuella rymdrelaterade data, uppgifter och tjänster, som främjar EU:s politiska prioriteringar. Ett mål är också att säkerställa de socioekonomiska fördelarna av programmet, stärka EU:s och dess medlemsstaters oberoende samt främja EU:s internationella roll som stark aktör inom rymdsektorn. Ett mål är dessutom att stödja Europas självständiga tillträde till rymden och främja vetenskaplig och teknisk utveckling och den europeiska industrins konkurrens- och innovationskraft samt hållbar utveckling, med särskilt beaktande av små och medelstora företags behov.

Europeiska unionens rymdprogrambyrå EUSPA (European Union Agency for the Space Programme) ansvarar för rymdprogrammets tjänster och säkerhet. 

I EU:s rymdprogram ingår följande delprogram: satellitnavigeringssystemet Galileo, det regionala satellitnavigeringssystemet Egnos, jordobservationssystemet Copernicus, programmet för rymdlägesbild (Space Situational Awareness, SSA) samt nätverket för statlig satellitkommunikation Govsatcom

Delprogram som ingår i EU:s rymdprogram