Europeiska sydobservatoriet ESO anoramafotografi fångar ESO Very Large Telescope (VLT) mot en vacker skymning på Cerro Paranal.

Europeiska sydobservatoriet ESO är en organisation specialiserad på astronomisk forskning och teknik. Organisationens mål är att erbjuda rymdforskare och rymdfysiker forskningsanläggningar på toppnivå och därmed möjliggöra vetenskapliga framsteg, tekniköverföring och ökad tillämpning av spinoff-teknik. 

ESO:s verksamhet stöds av 16 europeiska länder och värdlandet Chile. ESO:s medlemsländer finansierar verksamheten med cirka 198 miljoner euro årligen, och organisationen sysselsätter cirka 700 människor. Finlands ESO-samarbete samordnas av Finlands Akademi.

Att bygga stora teleskop är för närvarande en av de viktigaste prioriteringarna inom den astronomiska forskningen. Med hjälp av dem får man allt mer detaljerad information om planeter som kretsar kring andra stjärnor, världsalltets historia, supermassiva svarta hål och den mörka materians karaktär. ESO bygger för närvarande ett 39 meter stort teleskop, ett så kallat ELT (Extremely Large Telescope), som när det blir klart kommer att vara världens största teleskop. ELT är ett teleskop som styrs från marken och vars prestationsförmåga är betydligt mer utvecklad än befintliga forskningsanläggningar. ELT byggs i samarbete med flera europeiska bolag, och teleskopet väntas bli klart 2025.