ESA:s rymdaccelerator i Finland

Europeiska rymdorganisationen ESA, arbets- och näringsministeriet och Aalto-universitetet undertecknade 2017 ett femårigt avtal om att i Finland öppna en företagsaccelerator med fokus på uppstartsföretag inom rymdindustrin (ESA Business Incubation Centre, ESA BIC).

Syftet med acceleratorn är att ge finländsk industri och finländska företag kontakt med tillämpningar av ny rymdteknik via Europeiska rymdorganisationens påverkningskanaler och program. Den finansierar också uppstartsföretag tillsammans med Business Finland. 

ESA BIC har sina lokaler i Aalto-universitetets tillväxtcenter A Grid i Otnäs. Den samarbetar också med Turku Science Park. 

Rymdindustrin är en industrigren som utvecklas snabbt globalt, och även i Finland har det hänt mycket inom branschen under de senaste åren. New Space Economy, dvs. tillverkning av små satelliter som kan serietillverkas och som sänds upp i låga omloppsbanor, har gjort att nya företag kommit in på rymdmarknaden. I Finland har det redan uppstått stark och tillförlitlig kompetens inom tillverkning av små satelliter och tjänster som kan erbjudas med hjälp av dessa satelliter.

Ett mål med rymdacceleratorn är att skapa ny företagsverksamhet och att ge finländsk industri och finländska företag kontakt med tillämpningar av ny rymdteknik via Europeiska rymdorganisationens påverkningskanaler och program.

Finland har som mål att märkbart öka omsättningen inom ny affärsverksamhet som uppstår via rymdtekniken, och ESA BIC bidrar starkt till att detta mål ska uppnås. 

Genom nya rymdtillämpningar försöker man utveckla lösningar för bland annat telekommunikation, positionsbestämning, sjöfart och miljötillsyn i det arktiska området. Man vill att tjänsterna ska vara skalbara och möjliga att tillämpa även i lösningar på problem av global omfattning.
    
I finländska företag och forskningsinstitutioner finns högklassig och tillförlitlig kompetens genom vilken målet med rymdacceleratorn kan nås, dvs. att det i samarbete med forskningsorganisationer och företag inom branschen startas 50 nya företag inom rymdsektorn före utgången av 2021. Acceleratorn stärker våra kontakter till ESA, och utöver uppstartsverksamheten stöder den också forskning och undervisning.

Ansökan till acceleratorn kan lämnas av alla finländska företag som varit verksamma i mindre än fem år och som utvecklar innovativ teknik för rymdindustrin eller som använder rymddata eller rymdteknik i sin verksamhet. 

Målet är att få till stånd tio nya företag per år inom rymdbranschen. 

Läs mer om ESA BIC:s verksamhet