För rymdverksamhet krävs tillstånd av arbets- och näringsministeriet

För rymdverksamhet krävs tillstånd av arbets- och näringsministeriet. Tillstånds- och tillsynsförfarandena stöder sig på lagen om rymdverksamhet (63/2018) och arbets- och näringsministeriets förordning om rymdverksamhet (74/2018)

Om du har för avsikt att sända upp en satellit eller något annat rymdföremål i rymden, kontakta arbets- och näringsministeriet i god tid och lämna in tillståndsansökan senast sex månader före den planerade uppsändningen av rymdföremålet.

Lagen och förordningen om rymdverksamhet   

Rymdverksamhet enligt lagen om rymdverksamhet   

Tillstånd till rymdverksamhet   

Tväradministrativ tillståndsprocess   

Försäkringsskyldighet vid rymdverksamhet   

Processen för radiotillstånd