EU:s rymdstrategi

Den 6 oktober 2016 offentliggjorde kommissionen sitt meddelande om en rymdstrategi för Europa.  

Rymdstrategin är EU:s svar på den tilltagande globala konkurrensen och det ökade deltagandet från den privata sektorns sida. Strategin har följande fyra centrala mål: 

  1. att maximera rymdens nytta för samhället och EU:s ekonomi
  2. att främja en innovativ europeisk rymdsektor med global konkurrenskraft 
  3. att stärka ett mer oberoende EU med säker tillgång till och användning av rymden
  4. att stärka Europas globala roll i rymdfrågor.