EU:n avaruusstrategia 

Komissio julkaisi eurooppalaista avaruusstrategiaa koskevan tiedonantonsa 6.10.2016.  

Avaruusstrategia on EU:n vastaus kasvavaan maailmanlaajuiseen kilpailuun ja yksityisen sektorin osallistumiseen. Strategian neljä keskeistä tavoitetta ovat: 

  1. Maksimoidaan avaruuden hyödyt yhteiskunnalle ja EU:n taloudelle
  2. Edistetään globaalisesti kilpailukykyistä ja innovatiivista Euroopan avaruussektoria 
  3. Vahvistetaan Euroopan strategista autonomiaa avaruuden pääsyn ja käytön osalta turvallisessa toimintaympäristössä
  4. Lujitetaan Euroopan maailmanlaajuista asemaa avaruusasioissa