ESAn avaruuskiihdyttämö Suomessa

Euroopan avaruusjärjestö ESA, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Aalto yliopisto allekirjoittivat vuonna 2017 viiden vuoden sopimuksen avaruusteollisuuden startupeihin keskittyvän yrityskiihdyttämön (ESA Business Incubation Centre, ESA BIC) avaamisesta Suomeen.

Kiihdyttämön tavoite on tuoda suomalaiselle teollisuudelle ja yrityksille yhteys uuden avaruusteknologian sovellutuksiin Euroopan avaruusjärjestön vaikutuskanavien ja ohjelmien kautta. Se myös rahoittaa startup-yrityksiä yhdessä Business Finlandin kanssa. 

ESA BICillä on tilat Otaniemessä Aalto yliopiston kasvukeskuksessa A Gridissä. Se toimii yhteistyössä Turku Science Parkin kanssa. 

Avaruusteollisuus on maailmalla nopeasti kehittyvä teollisuudenala ja myös Suomessa on tapahtunut alalla paljon viime vuosina. New Space Economy eli pienikokoiset sarjatuotantona valmistuvat ja matalille kiertoradoille laukaistavat satelliitit ovat tuoneet uusia yrityksiä avaruusmarkkinoille. Suomessa on syntynyt jo vahvaa ja luotettavaa osaamista piensatelliittien valmistukseen ja niiden tarjoamiin palveluihin.

Avaruuskiihdyttämön tavoite on luoda uutta yrittäjyyttä, tuoda suomalaiselle teollisuudelle ja yrityksille yhteys uuden avaruusteknologian sovellutuksiin Euroopan avaruusjärjestön vaikutuskanavien ja ohjelmien kautta.

Suomen tavoitteena on nostaa merkittävästi avaruusteknologian kautta syntyvän uuden liiketoiminnan liikevaihtoa, ja ESA BIC tukee osaltaan vahvasti tätä tavoitetta. 

Uusilla avaruussovellutuksilla pyritään löytämään ratkaisuja muun muassa arktisen alueen tietoliikenteeseen, paikannukseen, laivaliikenteen operointiin ja ympäristövalvontaan. Palvelujen toivotaan olevan skaalautuvia ja sovellettavissa vaikkapa globaalien ongelmien ratkaisuissa.
    
Suomalaisissa yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa on korkeatasoista luotettavaa osaamista, jolla voidaan saavuttaa avaruuskiihdyttämön tavoite eli 50 uuden avaruusalan yrityksen käynnistyminen yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden ja alan yritysten kanssa vuoden 2021 loppuun mennessä.  Kiihdyttämö vahvistaa yhteyksiämme ESAn kanssa ja startup-toimintamme lisäksi se tukee myös tutkimustamme ja opetustamme.

ESAn kiihdyttämöön voivat jättää hakemuksia kaikki alle viisi vuotta vanhat suomalaisyritykset, joilla on innovatiivista teknologiaa avaruusteollisuuden käyttöön tai jotka käyttävät avaruusdataa tai -teknologiaa toiminnassaan. 

Vuositavoitteena on saada aikaan kymmenen uutta avaruusalan yritystä vuosittain. 

Tutustu ESA BICin toimintaan!